Збoр Јабланичке-Међуопштинске-Градске лиге

На збору Градске лиге ГФС Лесковац одржаном 06.11.2015.годинама у просријама Центра за стручно усавршаванје у образовању, у улици Лесковацчког Одреда бб.

Присуствовали су: Вељковић Боривоје, Стојановић Славиша, Недељковић Горан,Јовановић Зоран,Јањић Марта, Радосављевић Вељко.

Комисија за праћење избора у ССОС на нивоу РИС-а:  Недељковић Владимир, Милићевић Драган, Комадинић Александар,Николић Иван передсеник одбора за спровођење избора ФС РИС-а, председик за спровпђење избора на нивоу Јабланичког Округа.

Миленковић Александар председник ССОС ФСЈО, Петковић Александар председник ГФС Лесковац.

Овај збор је ЈЕДНОГЛАСНОМ одлуком свих присутних за изборну скупштину дао 6 члана, Вељковић Боривоје, Стојановић Славиша, Недељковић Горан,Јовановић Зоран,Јањић Марта, Радосављевић Вељко.

Zbor članova Gradske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015

Zbor članova Gradske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015

IMG_0437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На збору Јабланичке и Међуопштинске  лиге ГФС Лесковац одржаном 06.11.2015.године у 18 часова у просријама Центра за стручно усавршаванје у образовању, у улици Лесковацчког Одреда бб.

Збору присуствовали: Комисија за праћење избора у ССОС на нивоу РИС-а, Недељковић Владимир, Милићевић Драган, Комадинић Александар,Николић Иван пердсеник одбора за спровођење избора ФС РИС-а, председик за спровпђење избора на нивоу Јабланичког Округа. 30 члана ССОС ГФС Лесковац.

Овај збор је ЈЕДНОГЛАСНОМ одлуком свих присутних за изборну скупштину дао 10 чланова

Ђорђевић Миодраг, Савић Јовица, Костић Бојан, Стојковић С Милош, Јованвић Срђан, Стаменковић Никола, Филиповић Марија, Митевски Ненад, Младеновић Марко, Стојановић Звездан.

Изборна скупштина ће се одржати 13.11.2015.године са почетком од 18:00 часова у просторијама Центра за стручно усавршаванје у образовању, у улици Лесковацчког Одреда бб.

Zbor članova Jablaničke okružne i Međuopštinske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015

Zbor članova Jablaničke okružne i Međuopštinske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015

Zbor članova Jablaničke okružne i Međuopštinske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015

Zbor članova Jablaničke okružne i Međuopštinske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015

Zbor članova Jablaničke okružne i Međuopštinske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015

Zbor članova Jablaničke okružne i Međuopštinske lige SSOS GFS Leskovac 06.11.2015