Konkurs za UEFA “C” licencu

Otvoren je konkurs za sticanje UEFA “C” licence, organizator seminara FS Jablaničkog Okruga.

Seminar će se održati u 04. i 05. Oktobar i biće dvodnevnog karaktera terijski i praktični deo.

Svi zainteresovani kandidati dokumentacijuz mogu dostaviti najkasnije do 03.05.2019.godine u FS Jablaničkog Okruga

Potrebna dokumentacija za prijavu:

1) Prijava  ——- PDF  (ovde skinuti).

2) Sportska biografija ——- PDF  (ovde skinuti).

3) Izvod iz matične knjige rođenih

4) Diplomu završene škole (najmanje srednje škole – original na uvid)

5) Potvrda o formularu o igračkoj karjeri za 3 godine  ——- PDF  (ovde skinuti).

6) Zdravstveno uverenje (ne starije od šest meseci)

7) Potvrda suda da se protiv vas ne vodi istražni postupak.

8) Dve slike.

9) Uplatnica u iznosti od 22000,00 dinara(na uvid).

Uplatu za sticanje UEFA “C” Licence izvršiti na žiro-račun FS Jablaničkog okruga: 105-2275914-20 (AIK banka)

Za sve dodatne informacije doći lične u prostorijama FS Jablaničkog ili na telefon 060 45 40 211 

      UEFA “C” LICENCA

-PLAN I PROGRAM RADA –

PET – SUB.  od 14:00 do 17:00 teorijski deo, Centar za stručno usavršavanje.

od 14:00 do 17:00 praktični deo, Gradski stadion-teren sa veštačkom travom.