11156710564ec29c965bc70671272265_origcutmypic

button-4461
   download
Fudbalski savez Jablaničkog okruga                                         
 ul.Mlinska bb , Leskovac, Tel/fax: 016/261-101,  e-mail: fsjablanickogokruga@gmail.com  

«

Print this Post

Nepravilan nastup igrača OFK Brza iz Brze u 29.kolu JOL

Komesar za takmičenje JOL Nedeljković Goran , odlučujući po službenoj dužnosti o registraciji
utakmice 29-og kola JOL odigrane u Brzi iuzmedju FK Brze i FK Kumareva , nakon sprovedenog
postupka , na osnovu čl.63 st. 1 tač.5Pravilnika o fudbalskim takmičenjem FSS dana 07.06.2019.godine
donosi sledeću:
O D L U K U
Odigrana prvenstvena utakmica JOL 29.kola u Brzi između FK ,,Brze,, iz Brze i FK,, Kumareva,, iz
Kumareva registruje se službenim rezultatom 0-3/par forfe / u korist FK ,,Kumareva ,, iz
Kumareva.

Disciplinski sudija JOL u disciplinskom postupku protiv kluba FK Brza iz Brze , igrača Milenković
Ivana br.leg.448 i Predstavnika FK ,, Brze,, iz Brze Stanković Ivan P025 i zbog disciplinskog prekrsaja
iz cl. 21 stav 1. i 2. DP FSS nakon sprovedenog postupka dana 07.06.2016.godine doneo je na osnovu
člana 71 stav 1.tač.8,9,10, tač.11 i 12 u vezi čl.10 st.1 DP FSS sledeću:

O D L U K U
1. Igrač FK ,, Brze,, Milenković Ivan br.leg. 448
2. Fudbalski klub ,, Brza ,, iz Brze
3.Predstavnik FK ,, Brze,, iz Brze Stanković Ivan P025
O d g o v o r n i s u
što je dana 02.06.2019.godine na prvenstvenoj utakmici29-og kola JOL odigranoj u Brzi između FK,,
Brze iz Brze i FK ,, Kumarevo,, iz Kumareva klub FK ,,Brza,, iz Brze omogućio nastup svom igraču i
ako je bio pod zabranom nastupa zbog 4 žuta kartona a da predstavnik kluba na ovoj utakmici nije pre
utakmice proverio pravo nastupa za igrače njegovog tima što je rezultiralo nepravilnim nastupom igrača
njegove ekipe na pomenutoj prvenstvenoj utakmici JOL
pa im se primenom člana 71 stav 1.tač.8,9,10, tač.11 i 12 u vezi čl.10 st.1 DP FSS izriču
disciplinske mere
1.Igrač FK Brze iz Brze Milenković Ivan br.leg.448 :
– novčanom kaznom u iznosu od 2000,oo dinara koju kaznu je dužan da uplati u roku od 15 dana od
pravnosnažnposti ove odluke na racun FSJO.
2.FK Brza iz Brze :
novčanom kaznom u iznosu od 3ooo,oo dinara koju kaznu je dužan da uplati u roku od 15 dana od
pravnosnažnosti ove odluke na račun FSJO. i oduzimanjem 1 /jednog/od ukupno osvojenih bodova u
tekućoj sezoni.

3.Predstavnik FK ,, Brze,, iz Brze Stanković Ivan P025
– novčanom kaznom u iznosu od 2000,oo dinara koju kaznu je dužan da uplati u roku od 15 dana od
pravnosnažnposti ove odluke na racun FSJO

Permanent link to this article: http://www.fudbalskisavezjablanickogokruga.com/nepravilan-nastup-igraca-ofk-brza-iz-brze-u-29-kolu-jol/

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Promenjeni termini domaćinstva MFL FSJO

11.03.2019
Obaveštenje: FK Mladost (Batulovce) kao domaćin svoje utakmice igra NEDELJOM u redovnom terminu kola. FK Todorovce (Todorovce) kao domaćin svoje utakmice igra NEDELJOM u redovnom terminu kola. FK Velkom Trnjane (Veliko Trnjace) kao domaćin svoje utakmice igra SUBOTOM u ŠIŠINCU u redovnom terminu kola.