Održana 1. konferencija klubova Jablaničke i Međuopštinske lige u 2016.godini

26.02.2016. godine održane su prve konferencije klubova Jablaničke Okružne i Međuopštinske fudbalske lige u 2016.godini. Domaćin konferencije klubova Međuopštinske fudbalske lige bio je FK Real iz Donje Jajne i konferencija je održana u Domu kulture “Zoran Ranđelović-Zoki” dok je konferencija Jablaničke okružne lige održana u prostorijama GFS Leskovac sa početkom od 18:00 časova.

Konferencija Međuopštinske fudbalske lige: Na samoj konferenciji prisutni su bili Predsedik FS Jablaničkog Okruga Dragan Stojiljković, komesar za tamičenje MFL Miroslav Marjanović, komesar za takmičenje JOL Nedeljković Goran, sekretar FS Jablaničkog okruga Dušan Petković i 15 predstavnika klubova od ukupno 18. Tema same konferencije je bila, upoznavanja klubova sa novim rukovodećim organima u savezu i u samom takmičenju, upoznavanje sa raspored utakmica za prolećni deo prvenstva MFL za 2015/2016.godinu i rasporedom KUP utakmica FS Jablaničkog okruga. Na samom početku konferencije JEDNOGLASNO je usvoje sledeći dnevni red:

1. Obaveštenje i upoznavanje klubova sa novim rukovodeđim organima saveza,

2. Obaveštenje i upoznavanja klubova sa teriminima odigravanja prolećnog dele prvenstva Međuopštineske fudbalske lige

3. Obaveštenje i upoznavanje klubova sa terminima žrebanja i odirgravanja KUP utakmica FS Jablaničkog okruga,

4. Žrebanje za 1. kolo KUP-a FS Jablaničkog okruga

5. Razno.

Konferenciju je otvorio Predsednik FS Jablaničkog okruga Dragan Stojiljković, poželeo dobrodošlicu svim klubovima i zahvalio se domaćinu koji je ugostio klubove i pripremio konferenciju. Upoznao je klubove i sve prisutne sa promenama koje su se dogodile u saveza i kratkmi crtama predstvaio je svoj rad i angažovanje u sportu koje ima godinama unazad.

Takodje je predstavljen deo plana i programa koji se planira u toku budućeg prioda, gde će se FS Jablaničkog okuga maksimalmo potruditi da klubovi budu privilegovani da se troškovi klubova smanje koliko god je to moguće i da se obezbedi pomoć klubovima u sporskoj opremin, rekvizitima za treniranje i poboljsanje same infrastrukture. Na konferenciji klubovi su upoznati i sa planom o izgradnji i rekonstrukciji Gradskog stadiona i pomoćnih terene iz sredstvava UEFA i FSS uz pomoć grada, gde se planira izgradnja velikog terena sa veštačkom travom i rekonstrukcija objekata i svalčionica gde će grad Leskovac dobiti moderan sportski kompleks.

Konferencija Klubova MFL

Nakon toga konferenciji se predstavio novi komesar za takmičenje u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Miroslav Marjanović koji je upoznao klubove sa raspored takmičenje u prolećnom delu prvenstva i sa rasporedom KUP-a FS Jablaničkog okruga. Velika pažnja skrenuta je klubovima u vezi prijavaljivanje utakmica organima MUP-a i same organizacije utakmica gde, zbog novog i mnogo rigoroznijeg zakona o okipljanju građana na sportskim priredbama i manifestacijama. Novi komesar je striktno naglasio da neće biti nikakve favorizacije klubova i da će klubovi morati sami da se izbora za svoje mesto u ovoj ligi. Nakon upoznavanja sa svim terminima odigravanja utakmica kako u prvenstvu tako i u KUP-u FSJO, izvučeni su praovi za 1.kolo KUP-a FSJO. Takođe je odlučeno da se u prva dva kola KUP-a FSJO troškovi službenih lica ne plaćaju već samo putni troškovi.

Parovi 1.kola KUP-a FS Jablaničkog okruga
FK Rudar 1973 FK Navalin
FK Mladost (Kutleš) FK Real
FK Sušica 2012 FK Mladost (Batulovce)
FK Gradac OFK Morava
OFK Bobište FK Polet
FK Bratstvo FK BSK
FK Jedinstvo (Šišava) FK Marjan MB
FK Moravac FK Lemind
FK Napredak FK Mladost (D.Lokošnica)
FK Jedinstvo (Grdelica) FK Morava (Gložane)

Sa izvlačenjem parova konstatovano je da je konferencija uspešno realizovana i završena.

Konferencija Klubova MFL

 

Konferencija klubova Jablaničke Okružne lige:  Na samoj konferenciji prisutni su bili Predsedik FS Jablaničkog Okruga Dragan Stojiljković,Predsednik konferencija klubova JOL Jovan Stanković, komesar za takmičenje JOL Nedeljković Goran, komesat za delegiranje službenih lica JOL Marko Mihajlović sekretar FS Jablaničkog okruga Dušan Petković i 13 predstavnika klubova od ukupno 18.

Konferenciju klubova Jablničke Okružne lige otvorio je predsednik konferencije JOL Jovan Stanković pozdravio sve prisutne i predložio sledeći dnevni red:

1. Obaveštenje i upoznavanje klubova sa novim rukovodeđim organima saveza,

2. Obaveštenje i upoznavanja klubova sa teriminima odigravanja prolećnog dele prvenstva Međuopštineske fudbalske lige

3. Obaveštenje i upoznavanje klubova sa terminima žrebanja i odirgravanja KUP utakmica FS Jablaničkog okruga,

4. Razno.

Predsednik FS Jablaničko Okruga Drgana Stojiljković je upoznao predstavnike klubova sa svim odlukama koje je IO FSJO doneo vezane za takmičenje u Jablaničkoj okružnij ligi, predstavio nove komesara za takmičenje Nedeljković Gorana i Mihajlović Marka.

Konferencija Klubova JOL

Prezentovao cilj i plan nove uprave zaveza, a to je da će se mnogo više pomagati klubovima nego predhodnih godina, da će se savez maksimalno truditi da se troškovi klubova smanje  da klubovi dobijaju mnogo veća sredsva od grada u odnosu na predhodne godine, dokaz u to je da su novi članovi komisije za sport i dodeljivanje sredstva sporskim klubovima upravo i čanovi našeg saveza.

Sa finansiskim planom i programom FS Jablaničkog okruga biće upoznati svi klubovi i članovi saveza, gde će se odrediti tačan pravilnik o utrošku sredstava za savez i sredstava kojima će se pomagati klubovi u većem delu. Savez će se truditi da maksimalno izađe u susred klubivima kako finasiski tako i u pomoć oko kupovine sportske opreme, rekvizite za treniranje i rekonstrukcije infrastrukture u klubovima. Takodje je rečeno da favorizacije u Jablaničkoj ligi neće biti i da svi klubovi moraju da se izbore za svoje mesto na tabeli jasan je bio predsednik FS Jablaničkog okruga Stojiljković Dragan.

Nakon toga klubovi su upoznati sa rasporedom prolećmog dela prvenstva i KUP-a FSJO, zbog zgusnitog rasporeda i velikog broja vanrednih kola (SREDE) dogovoreno je da se prva sreda po rasporedu 22.kolo igra 09/10.04.2016.godine i time se produžava prvenstvo za jos jednu nedelju i završava se 18/19.06.2016.godine. Bilo je reči i o smanjenju Jablaničke okružne lige za sledeću sezonu iz razloga jer je klubovima liga preglomazna, rečeno je da će savez u narednom periodu kontaktirati FS RIS-a i FSS u vezi smanjena lige iz razloga jer po zakonu, bila kakva promena u takmičenju mora da se najavi godinu dana radnije.

Takođe su komesari skrenuli pažnju klubovima na organizaciju i prijavljivanju utakmice organima MUP-a, zbog rigoroznosti novog zakona o okupljanju građana na sporskim priredbama i manifestacije. Dogovoreno je da će predstavnicima klubova pre početka prvenstva FS Jablaničkog okruga organizovati jednondnevno predavanje koje će izvršiti organi MUP-a radi bolje upoznavanja novog zakona i poštovanja istog.

Komesar za delegiranje službenih lice Marko Mihajlović je takođe rekao da ne postoje i neće biti nikakvih favorizacija klubova i da će službena lica biti maksimalno odgovorina prilikom obavljanja svog posla, takodje je rečeno da je problem mali broj službenih lica u odnosu na broj utakmica koje se igraju u gradskoj ligi i u ligama FS Jablaničkog okruga, iz tog razliga su organizovane škole suđenje i prijem novih članova u organizaciju.

Na konferenciji je dogovoreno da savki klub koji je zainteresovan da upozna svoje igrača sa pravilima fudbalske igre može dostaviti zahtev u kancelariji FSJO i sručni predavači iz SSOS FSJO će posetiti klub i održati jednodnevno pradavanje na tu temu.

Na predlog klubova dogovoreno je da se u dva kola JOL ne plaćaju troškovi službenih lica već samo putni troškovi. Predlog JEDNOGLASNO usvojen.

Tačka 4. Razno nije razmatrana i konstatovano je da je konferencija uspšno realizovana i završna.

Konferencija Klubova JOL