Početak fudbalskih takmičenja u FS Jablaničkog Okrugu

Najava početka takmičenja u FS JO

1.kolo KUP-a FS Jablaničkog Okruga zakazano za 26.02.2017.godine

2.kola KUP-a FS Jablaničkog Okruga zakazano za 05.03.2017.godine

Početak Jablaničke Okružne i Međuopštinske fudbalske lige

1.kolo JOL i MFL Planirano za 11/12.03.2017.godine

 

Konferencija klubova Jablaničke Okružne i Međuopštinske fudbalske lige zakazana za 17.02.2017.godine (PETAK) u sali Jablaničkog Okruga (zgrada pored Opštine Leskovac)

Početka konferencija klubova Jablaničke Okružne lige  od 17:00  (17.02.2017.godine)

Početka konferencija klubova Međuopštinske fudbalske lige i žrebanje za Prvo kolo KUP-a FS JO  od 18:00 (17.02.2017.godine)

button-4461