Pokrenut disciplinski postupak protiv ovlašćenih predstavnika FK Jedinstva iz Bošnjaca.

Na osnovu  člana 124 st.1 tač.8 DPFSS Komesar za  kup takmičenje  FSJO na osnovu priloženih dokaza sa utakmice kup takmičenja FSJO odigrane u Gornjem Stopanju dana 05.04.2017.godine izmedju FK ,, Jedinstva,, iz G.Stoanja I FK ,, Jedinstva,, iz Bošnjaca dana 10.04.2017-godine podno je prijavu

 

PROTIV, Ovlašćenjog predstavnika FK ,, Jedinstva,, IZ Bošnjaca Stojanović Novice, Ovlašćenog lica-direktora FK ,,Jedinstva,, Bošnjace Miljković Dragana

ZATO ŠTO SU:

Na kup utakmici FSJO odigranoj dana 05.04.2017.godine u Gornjem Stpanju izmedju FK ,,Jedinstva ,, GS i FK Jedinstva,, iz Bošnjaca  ovlašćeni predstavnik FK Jedinstva iz Bošnjaca Stojanović Novica predao službenom licu utakmice delegatu ovlašćenje da na pomenutoj utakmici može zastupati svoju ekipu sa omalovažavajućem I podrugljivom sadržaju u kojem je navedeno ,, da se napred imenovani ovlašćuje da zastupa klub na utakmici FSJO /HIJENA KUP/a da prethodno nije reagovao u pogledu sadržine datog mu ovlašćenja, a Miljković Dragan kao ovlašćeno lice – direktor potpisao ovlašćenje svom predstavniku za ovu kup utakmicu sa ovakvim uvredljivim sadržajem

ČIME SU:  učinili disciplinski prestup iz člana 83 st. 1 DPFSS – OMALOVAŽAVANJE ODLUKA u ovom slučaju Odluka FSJO o održavanju KUP takmičenja na nivou JO  a time ovo celokupno takmičenje koje se redovno održava svake takmičarske sezone u okviru Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga ismejavajući suštinu ovog takmičenja i odluke saveza kojem pripada i FK Jedinstvo iz Bošnjaca u čijem telima se napred imenovani Miljković nalazi .