Raspisani izbori za mandat 2016-2020

Избори у савезима и стручним-струковним организацијама, који су расписани Одлуком о расписивању избора у ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 28/2015), у Фудбалском савезу региона Источне Србије одржаће се у периоду од 01. новембра 2015.године до 15. марта 2016. године, у следећим роковима:

A) У стручним организацијама фудбалских судија и тренера територијалних савеза: 

1. избори у организацијама судија и тренера општинских и градских фудбалских савеза од 01. до 19. новембра 2015. године.

2. избори у организацијама судија и тренера окружних фудбалских савеза и ФС Ниша од 20. новембра до 15. децембра 2015. године.

3. конститутивне-Изборне Скупштине организација фудбалских судија и тренера ФСРИС од 15. јануара до 19. фебруара 2016. године.

B) У фудбалским савезима:

1. избори у општинским и градским фудбалским савезима од 20. новембра до 15. децембра 2015. године;

2. избори у окружним фудбалским савезима и ФС Ниша од 15. јануара до 19.фебруара 2016. године;

3. конститутивна-Изборна Скупштина Фудбалског савеза региона Источне Србијеод 20. фебруара до 15. марта 2016.

Избори за представнике-делегате у конференцијама клубова свих степена такмичења, одржаће се у периоду од 22.11. – 19.12.2015. године.