Nacrt Statuta FS Jablaničkog Okruga

Izvršni odbor FS Jablaničkog Okruga na 16. sednici odžanoj 21.02.2022.godine u Leskovcu u skladu sa važećim Statuom FSJO jednoglasno je usvojio nacrt novog Statuta koji je usaglašen sa Statuom FSS i FS RIS.

Ovim putam se nacrt Statuta FSJO stavlja na javnu raspravu.

NACRT STATUTA FSJO