Nacrt Statuta GFS Leskovac

Izvršni odbor GFS Leskovac je na sednici odžanoj 09.03.2022.godine u Leskovcu u skladu sa važećim Statuom  jednoglasno je usvojio nacrt novog Statuta koji je usaglašen sa Statuom FSS , FS RIS i FSJO.

Ovim putam se nacrt Statuta GFS Leskovac  stavlja na javnu raspravu.

NACRT STATUTA GFS Leskovac