Ponovni seminar sudija i delegata FSJO

PLAN I PROGRAM PONOVNOG SEMINARA

ZA PROLEĆNI DEO TAKMIČARSKE SEZONE 2016/17.GOD

Seminar se organizuje u cilju priprma sudija i delegata Jablaničke Okružne lige i Međuopštinske lige za prolećni deo takmičarske sezone 2016/17.godine shodno odluci Izvršnog odbora SSOS FSJO donetoj na redovnoj sednici održanoj dana 21.03.2017.godine, a odžaće se dana 07.04.2017 godine sa početkom od 16.časova.Seminar će biti jednodnevni sa sudijama i delegatima. Seminar će se održati u prostorjama GFS Leskovac

Za ponovni seminar pozivaju se sledeće sudije:

 1. Nikolić Vladica
 2. Stamenković Miloš
 3. Stanković Žarko
 4. Stanković Marko
 5. Mladenović Marko
 6. Simonović Stefan
 7. Grozdanović Stefan
 8. Stefanović Nemanja
 9. Nikolić David
 10. Blagojević Stefan
 11. Stojanović Bojan
 12. Mitrović Vladica
 13. Stojanović Nemanja
 14. Stanković Bratisalv
 15. Miljković Saša
 16. Branković Nemanja
 17. Jovanović D. Nikola
 18. Pešić Aleksa
 19. Raičević Ninoslav
 20. Stojiljković Nikola
 21. Đokić Ivana

Za ponovni seminar pozivaju se sledeći delegati:

Delegati Međuopštinske fudbalske lige:

 • Delegati – instuktori-
 1. Terzić Srboljub
 2. Đokić Veselin
 3. Jović Dragan
 4. Nikolić Marko
 5. Savić Jovica
 • Delegati sporski radnici-
 1. Pantić Slađan
 2. Marjanović Saša
 3. Stanković Božidar
 4. Stojiljković Bratisalv
 5. Cvetković Goran

Delegati Jablaničke Okružne lige:

Delegati – instuktori-

 1. Kostić Bojan -SSOS GFS Leskovac
 2. Cvetković Marko -SSOS GFS Leskovac
 3. Jović Velibor -SSOS FSO Vlasotince
 4. Stanojević Igor -SSOS OFS Lebane
 5. Petković Ivan -SSOS GFS Leskovac
 6. Dragiša Jovanović – SSOS FSO Vlasotince

 

Delegati sporski radnici-

 1. Branković Slavoljub – GFS Leskovac
 2. Jović Siniša – OFS Lebane
 3. Tošić Radojica – GFS Leskovac
 4. Gurunović Vladislav – OFS Vlasotince
 5. Mladenović Dragan – GFS Leskovac

CILJ SEMINARA

 • Analiza suđenja jesenjeg dela prvenstva
 • Jedinstvena primana Pravila Fudbalske Igre
 • Provera pripremljenosti za obavljanje službene dužnosti na utakmicama Jablaničke okružne lige i Međuopštinske fudbalske lige i to:

 

 • Zdravstvena sposobnost
 • Teoretska sposobnost
 • Fizička sposobnost

 

KOMISIJE SEMINARA

RUKOVODSTVO SEMINARA:

 • Đuričić Vladimir

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU PROVERU

 1. dr Minić Srdjan

KOMISIJA ZA PROVERU TEORETSKE SPREMNOSTI SUDIJA I DELEGATA

 1. Milenković Aleksandar
 2. Cvetković Predrag
 3. Đuričić Vladimir

KOMISIJA ZA PROVERU FIZIČKE SPREMNOSTI SUDIJA

 1. Mitić Milan
 2. Kocić Igor
 3. Nedeljković Jovan

LEKARSKI PREGLED

Sudije su dužne da izvrše zdravstvene preglede u svojoj sportskoj ambulanti i na dostavljenom obrascu (u prilogu) da se unese rezultati o zdravstvenoj sposobnosti uz potpis lekara i overu zdravstvene ustanove.

PROVERA FIZIČKE SPREMNOSTI

Test 1.

 • 6×40 metara sprinta,pauza 60 sekundi ((hodati vraćajući se na start)
 • Sudija trči 6,2 sekunde
 • Sudija žena trči 6,4 sekunde

Test 2.

 • Sudija trči 40×75 metara za 15.sekundi,pauza (hodati 25.metara za 22.sekundi)
 • Sudija žena trči 40×75 metara za 18.sekundi,pauza (hodati 25.metara za 28 sekundi).

Kao alternativni test u zavisnosti od vremenskih uslova biće takozvani YO-YO test.

PROVERA TEORETSKE SPREMNOSTI

Teoretska spremnost sudija i delegata proverava se popunjavanjem testa od 20.pitanja.

 

Sudije i delegati su u obavezi da na račun FS Jablaničkog okruga uplate utvrđeni iznos seminara sa naznakom „ članarina za seminar „ i da prilože dokaz o uplati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

 

sudije uplatnica delegati uplatnica

SATNICA SEMINARA

 

07.04.2017.godine sa početkom od 16 časova.

Prijavljivanje sudija i delegata u sali GFS Leskovac do 16 časova uz predaju lekarskih pregleda i dokaza o uplati kotizacije za seminar i to:

 • Delegati 1500,00 dinara
 • Sudije 2000,00 dinara

 Otvaranje seminara……………………………………………..16:15h

Teme za sve učesnike seminara :

 • Uočeni nedostaci u suđenju utakmica, obaveze sudija sa ciljem eliminisanja evidentiranih propusta ……………………………….16:30h
 • Uočeni nedostaci u obavljanju delegatske dužnosti,obaveze delegata sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka………………….16:45h

Polaganje teoretskog dela seminara……………………..17:00h

Provera fizičke spremnosti sudija …………………………18:00h

Teme za delegate:

 • Osnovni principi u vršenju delegatske dužnosti,upustvo u vršenju dužnosti, Pravilnik o fudbalskim takmičenjima …………..18:00h
 • Upustvo o ocenjivanju sudija,izveštaj o kontroli suđenja,obaveze delegata na utakmicama u rangu takmičenja FSJO…………18:30h

 

Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara………….19:30h