Ponovni seminar za službena lica

Odlukom Izvršnog odbora FS Jablaničkog okruga na 3. sednici održanoj dana 12.04.2016.godine (Utorak) jednoglasno je prihvaćen predlog SSOS FS Jablaničkog okruga u vezi termina  održavanja ponovnog seminara.

Ponovni seminar održaće se 15.04.2016.godine (Petak) sa početkom od 15 časova u prostorijama GFS Leskovac, gde će biti izvršena provera teoretskog znanja dok će provera fizičke spreme biti održana na Gradskom stadionu.

RUKOVODSTVO SEMINARA:

  1. Đuričić Vladimir
  2. Mitić Milan
  3. Milenković Aleksandar

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU PROVERU

  1. Minić Srđan

KOMISIJA ZA PROVERU TEORETSKE SPREMNOSTI SUDIJA I DELEGATA

  1. Cvetković Predrag
  2. Milenković Aleksandar

KOMISIJA ZA PROVERU FIZIČKE SPREMNOSTI SUDIJA

  1. Kocić Igor
  2. Mitić Milan

SEKRETAR SEMINARA

  1. Cakić Dobrivoje

Takođe je donešena odluka i imenovani su analizatori suđenja za Jablaničku Okružnu ligu Zoran Jovanović dok će analizator za Međuopštinsku fudbalsku ligu biti Aleksandar Petković. 

DOPUNA INFORMACIJA:

Na 3. sednici IO je dopunjena lista sudija i delegata za Jablaničku Okružnu i Međuopštinsku fudbalsku ligu.

Dopuna liste sudija Međuopštinske fudbalske lige:

1. Stevanović Marko2. Krstić Nemanja

3. Spasić Danilo

4. Mitić Jovica

5. Milovanović Nemanja

6. Jarčević Dajana

7. Krstić Mladen

8. Petrović Nikola

9. Stojanović Marko

10. Tasić Miloš

11. Trajković Danijel

 

12. Marković Filip13. Blagojević Srđan

14. Trajković Filip

15. Đorđević Nikola

16. Stanković Bratislav

17. Stojanović Nemanja

18. Kocić Luka

19. Jovanović D.Nikola

20. Mitić Luka

21. Petrović Aleksandar

22. Đurić Bogdan

23. Radosavljević Veljko

Dopuna liste delegata Jablaničke okružne lige:

1. Stanković Saša

2. Živković Zvonko

3. Mladenović Goran

4. Popović Milan

5. Jović Srđan

6. Cvetković Goran

Dopuna liste delegata Međuopštinske lige:

1. Zlatanović Zoran

2. Nikolić Jovan

3. Šeović Zoran

4. Cvetković Dragan

5. Cvetković Petar

6. Pešić Saša

7. Cvetković Nenad

8. Jović Ivica

OVIM PUTEM SE POZIVAJU I OBAVEŠTAVAJU SUDIJE I DELEGATI  SA DOPUNJENE LISTE MFL I JOL

DA UZMU UČEŠĆE U RADU SEMINARA.

ZA SEMINAR JE POTREBNO UPLATITI TAKSU OD 1500,00 DINARA(delegati) I 2000,00  DINARA (sudije) NA ŽIRO-RAČUN FS JABLANIČKOG OKRUGA  180-7161210041527-66 (Alfa banka)