Postavljen novi komesar za takmičenje u Međuopštinskoj ligi

Odlukom privremenog organa koji rukovodi fudbalskim savezom Jablaničkog okruga, dosadašnji komesar za takmičenje u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Jovica Mitić se razrešava dužnosti. Za novog komesara za takmičenje u Međuopštinskoj ligi imenovan je Nedeljković Goran.

button-4461