Izborna skupština FS Jablaničkog Okruga

Izborna skupština Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga održaće se 12.02.2016. godine (Petak) u sali Skupštine grada sa početkom u 18:00 časova

 

Sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice Skupštine

2. Izbor radnih tela skupštine

-Radno predstavništvo

-Verifikaciona komisija

-Dva overivača zapisnika

3. Razmatranje poslovnika o radu

4. Izveštaj Verifikacione komisije

5. Usvajanje poslovnika o radu

6. Izbor predsednika-mandatara za sastav, IO FS JO saziva 2016-2020.godine

7. Izbor Izvršnog odbora FS JO

8. Izbor Nadzornog odbora FS JO

9. Imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje FS JO

10. Izbor disciplinske komisije i komisije za molbe i žalbe

11. Razno.

Delegati će pravilno overene evidencione listove predati na ulaz u salu.

Struktura Skupštine FS JO

– GFS Leskovac     6 – delegata

-OFS Vlasotince     2- delegata

-OFS Lebane         2- delegata

-SSOS FS JO          4- delegata

-OFT FS JO            3- delegata

-Okružna liga          3- delegata

-Međuopštinska liga 2- delegata

– Klubovi Srpske lige 3- delegata

FK Moravac Orion (Mrštane)

FK Jedinstvo (Bošnjace)

FK Radan (Lebane)

-Klubovi Zonskih liga 6- delegata

FK Vlasine (Vlasotince)

FK Sloga (Leskovac)

FK Pusta Reka (Bojnik)

FK Budućnost (Orašje)

FK Bobište (Bobište)

FK Jablanica (Medveđa)

-Ženski fudbalski klub 1- delegat

ŽFK Lavice-Dubočica

 

button-4461