Seminar CEFT FS RIS Rukovodstvo seminara,D.petković i A.Kuzmanović. Leskovac,17.maj 2019.godine.