Seminar za UEFA C licencu. Kadeti FK Šampion,kao demonstratori. Leskovac,petak 17.maj 201