Radovi na pripremi podloge u završnoj fazi. Teren sa veštačkom travom za fudbalsku budućnost. Leskovac,12.o6.2018.godine.