Seminar za sudije JOL i MFL. Perspektivne sudije sa iskusnim kolegama. Leskovac,09.mart 2018.godine.