Seminar za sudije JOL i MFL. Perspektivne devojke,sa svojim uzorom. Leskovac, 09.mart 2018.godine.