2. редовна седница Скупштине ФС Јабланичког Округа

Одликом ИО ФС Јабланичког Округа донешеној на 9. седници одржаној 07.03.2017.године На основу члана 44. 
Статуа ФСЈО сазива се друга по реду Скупштина ФС Јабланичког Округа за мандатни приод 2016-2020.година
 за 16.03.2017.године са почетком од 18 : 00 часова у великој сали Управног Јабланичког Округа
 (зграда поред општине Лесковац).
Скупштину ФС Јабланичког Округа чине 32 члана и то:
ГФС Лесковац Ђорђевић Петар
ГФС Лесковац Николић Јован
ГФС Лесковац Стојиљковић Драган
ГФС Лесковац Стевановић Милош
ГФС Лесковац Радевић Горан
ГФС Лесковац Ђорђевић Зоран
ОФС Власотинце Станковић Радован
ОФС Власотинце Властимир Стаменковић
ОФС Лебане Цакић Новица
ОФС Лебане Миљковић Драган
ССОС ФСЈО Ђуричић Владимир
ССОС ФСЈО Митић Милан
ССОС ФСЈО Коцић Игор
ССОС ФСЈО Цевтковић Предраг
ОФТ ФСЈО Пешић Игор
ОФТ ФСЈО Ђокић Никола
ОФТ ФСЈО Верољуб Стевановић
ФК Јединство (Г.Стопање) Станојковић Игор
ФК Злоћудово (Злоћудово) Новица Димитријевић
ФК Чекмин (Чекмин) Тасић Милош
ФК Навалин (Навалин) Костић Иван
ФК Јединство (Грделица) Јовић Драган
ФК Моравац – Орион (Мрштане) Станковић Јован
ФК Јединство (Бошњаце) Цакић Новица
ФК Радан (Лебане) Марјановић Мирослав
ФК Влацина (Власотинце) Пешић Дејан
ФК Слога (Лесковац) Минић Србислав
ФК Пуста Река (Бојник) Видојевић Предраг
ФК Буднућност (Орашје) Милић Милош
ФК Дубочица (Лесковац) Милутиновић Душан
КФК Лесковац (Лесковац) Величковић Гојко
ЖФК Лавице-Дубочица (Лесковац) Бранковић Славољуб

За Скупштину ФЈСО позивају се Чланови Извршног Одбора и чланови Надзорног Одбора ФСЈО.