KONTAKT


                                                      FUDBALSKI SAVEZ JABLANIČKOG OKRUGA

FSJO

ul.Pana Đukića 18, 16000 Leskovac

Tel/Fax:  016/244-442,  060 45 40 211

e-mail: fsjablanickogokruga@gmail.com

PIB: 108528211

Matični Broj: 28803613

Žiro račun: 105-2275914-20 (AIK Banka)

Predsednik FS JO: Mihajlović Marko

Generalni sekretar: Dušan Petković