IZBORNA SKUPŠTINA SSOS GFS LESKOVAC

Na izbornoj skupštini SSOS GFS Leskovac održanoj 13.11.2015.godine u 18 časova u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazvovanju, u uulici Leskovačkog Odreda bb.

Prisustvovali su: Nikolić Ivan predsenik odbora za sporovođenje izbora FS RIS-a, Petković Aleksandar predsednik GFS Leskovac i 36 članova skupštine SSOS GFS Leskovac.

IMG_0460IMG_0463

 

Na izbornoj skupštini usvojen je poslovnik o radu skukupštine SSOS GFS Leskovac JEDNOGLASNO.

S obzirom da je Jovanović Zoran povukao svoju kandidaturu za predsednika SSOS GFS Leskovac, konstatovano je da postoji samo jedan kandidat Veljković Borivoje, predlog je stavljen na glasanje 35 članova je bilo ZA, a 1 član bio je UZDRŽAN. Konstatovano je da je prdsednik SSOS GFS Leskovac u mandatu 2016-2020. godine Veljković Borivoje.

U izvršnom odboru SSOS GFS Leskovac predloženi su:

1.Veljković Borivoje     IMG_0467

2.Stojanović Slaviša 

3.Milenković Aleksandar

4.Filipović Marija

5.Mitić Milna

6.Đuričić Vladimir

7.Đorđević Aleksandar

8.Rašić Stevan

9.Trojanović Zoran

Predlog JEDNOGLASO usvojen.

 

 

IMG_0464