Konferencije klubova JOL i MFL

На 5. конференцији клубова Јабланичке Окружне лиге одржаној 23.12.2015.године од 18:30 часова, у просторијама ГФС Лесковац присуствовали су Илић Томослав члан привременог органа који руководи ФСЈО, Илић Славољуб комесар за такмичење ЈОЛ, Петковић Душан секретар и 17 представника клубова ЈОЛ са уредно попуњеним верификационим листовима.

Оправдано одсутни Денчић Драган председник привремног органа који руководи ФСЈО,Ивановић Дејан члан привренемог органа и Вељковић Боривоје комесар за делегирање службених лица ЈОЛ.

Илић Тимислав који је председавао конференцијом константовао је да постоји кворум који може да неометано ради и одлчује, сходно томе предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Тачка 1.Извештај органа који воде лигу за јесењи део првенства 2015/2016.

Тачка 2.Избор представника-делегата за скупштину ФС Јабланичког Округа.

Тачка 3. Избор председника конференције клубова ЈОЛ.

Тачка 4. Разно.

Дневни ред ЈЕДНОГЛАСНО усвојен.

РАД ПО ДНЕВНОМ РЕДУ

– Под тачком један дневног реда комесар за такмичење Илић Славољуб је репрезентовао свој извештај који је био једногласно усвојен.

– Под тачком два дневног реда бирани су представници-делагат за Изборну скупштину Фудбалског савеза Јабланичког Округа.На предлог Златана Миљковића испред ФК Плантажа (Доње Стопање) предложени и изабрану су:

ФК Злоћудово (Злоћудово), ФК Једнство (Горње Стопање), ФК Чекмин (Чекмин) – Делегати за Изборну скупштну ФСЈО.

– Под тачком три дневног реда биран је председник конференције клубова Јабланичке лиге.

На предлог Златана Миљковића испред ФК Плантажа (Доње Стопање) предложен је и изабран:

Јован Станковић ФК Слога (Липовица) –  Председник конференције клубова Јабланичке Окружне лиге.

DSC_0128

На 5. конференцији клубова Међуопштонске фудбалске лиге одржаној 23.12.2015.године од 17 часова, у просторијама ГФС Лесковац присуствовали су Илић Томослав члан привременог органа који руководи ФСЈО, Недељковић Горан комесар за такмичење ЈОЛ, Петковић Душан секретар и 15 представника клубова МФЛ са уредно попуњеним верификационим листовима.

Оправдано одсутни Денчић Драган председник привремног органа који руководи ФСЈО,Ивановић Дејан члан привренемог органа и Ђокић Горан комесар за делегирање службених лица ЈОЛ.

  • Илић Тимислав који је председавао конференцијом константовао је да постоји кворум који може да неометано ради и одлчује, сходно томе предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Тачка 1.Извештај органа који воде лигу за јесењи део првенства 2015/2016.

Тачка 2.Избор представника-делегата за скупштину ФС Јабланичког Округа.

Тачка 3. Избор председника конференције клубова ЈОЛ.

Тачка 4. Разно.

Дневни ред ЈЕДНОГЛАСНО усвојен.

– Под тачком један дневног реда комесар за такмичење Недељковић Горан је репрезентовао свој извештај који је био једногласно усвојен.

– Под тачком два дневног реда бирани су представници-делагат за Изборну скупштину Фудбалског савеза Јабланичког.

На предлог Тодоровић Николе испред ФК Напредак (Богојевце) предложени су и изабрани:

ФК Навалин (Навалин), ФК Јединство (Грделица) – Делегати за Изборну скупштну ФСЈО.

– Под тачком три дневног реда биран је председник конференције клубова Међуопштинске фудбалске лиге.

На предлог Костић Ивана испред ФК Навалин (Навалин) предложен је и изабран:

Тодоровић Никола испред ФК Напредак (Богојевце) – Председник конференције клубова Међуопштинске фудбалске лиге.

DSC_0126

DSC_0129