Obaveštenje klubovimca u vezi COMET sistema za takmičarsku 2021/22

Odlukom FS Srbije, od naredne takmičarske sezone 2021 / 2022.godine, Okružna liga FS Jablaničkog Okruga, vodiće se u sistem COMET.

Klubovi su dužni da u svojim sedištima-službenim prostorijama obezbede pristup upotrebi interneta (računar-laptop, štampač

Klubovi su dužni da odredi lice koje će pohađati obuku za Comet takmičenje do petka 21.06.2021.godine do 10,00 časova dostavljaju kancelarije FS Jablaničkog Okruga, dostave sledeće,

Ime i prezime odgovornog lica, njegov matični broj, broj mobilnog telefona i e-mail adresa (koja do sada nije korištena u sistemu Komet) i biće korišćena za pristup podacima za klub.

Klub je dužan do 21.06.2021.godine do 10,00 časova kancelarije FS Jablaničkog Okruga, dostavljeni napred tražene podatke. pismeno neposredno u kancelariji saveza ili putem mejla: fsjablanickogokruga@gmail.com

Termin obuke biće naknadno dogovoren.