Obaveštenje za klubove

Obaveštenje: Odlukom komesara za takmičenje JOL i MFL Klubovi koji imaju dugovanja prema službenim licima (sudije i delegati) i FS Jablaničkog Okruga  (kotizacija za takmičenje) u obavezi su da ista izmire do 25.11.2016.godine (Petak) do 12:00 časova. U suprotnom  službena lica na njihovim utakmicama radi regularnosti takmičenja  neće biti delegirana i utakmice će se registrovati službenim rezultatom 3-0(par-forfe) u korist protivnika.