PLAN I PROGRAM SEMINARA ZA PROLEĆNI DEO TAKMIČARSKE SEZONE 2019/20.GOD

PLAN I PROGRAM SEMINARA

ZA PROLEĆNI DEO TAKMIČARSKE SEZONE 2019/20.GOD

 

Seminar se organizuje u cilju priprma sudija i delegata Jablaničke Okružne lige i Međuopštinske lige za Prolećni deo takmičarske sezone 2019/20.godine shodno odluci Tehničke komisije SSOS FSJO. Seminar će biti jednodnevni sa sudijama i delegatima I isti će se održati 06.03.2020.godine sa početkom od 16:00h u prostorijama Centra za sturčno usavršavanje u Leskovcu.

 

CILJ SEMINARA

 • Jedinstvena primana Pravila Fudbalske Igre i Revizija pravila.
 • Propozicije takmičenja 2019/2020 godine.
 • Provera pripremljenosti za obavljanje službene dužnosti na utakmicama Jablaničke okružne lige i Međuopštinske fudbalske lige i to:

 

 • Zdravstvena sposobnost
 • Teoretska sposobnost
 • Fizička sposobnost

 

KOMISIJE SEMINARA

RUKOVODSTVO SEMINARA:

 • Starčević Saša
 • Petković Aleksandar

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU PROVERU

 1. dr Minić Srdjan

 

KOMISIJA ZA PROVERU TEORETSKE SPREMNOSTI SUDIJA I DELEGATA

 1. Milenković Aleksandar
 2. Cvetković Predrag
 3. Kocić Igor

 

KOMISIJA ZA PROVERU FIZIČKE SPREMNOSTI SUDIJA

 

 1. Mitić Milan
 2. Cvetković Jelena

 

 

LEKARSKI PREGLED

Sudije su dužne da izvrše zdravstvene preglede u svojoj sportskoj ambulanti i na dostavljenom obrascu (u prilogu) da se unese rezultati o zdravstvenoj sposobnosti uz potpis lekara i overu zdravstvene ustanove.

 

PROVERA FIZIČKE SPREMNOSTI

Test 1.

 • 6×40 metara sprinta,pauza 60 sekundi ((hodati vraćajući se na start)
 • Sudija trči 6,2 sekunde
 • Sudija žena trči 6,4 sekunde

Test 2.

 • Sudija trči 40×75 metara za 15.sekundi,pauza (hodati 25.metara za 22.sekundi)
 • Sudija žena trči 40×75 metara za 18.sekundi,pauza (hodati 25.metara za 28 sekundi).

 

PROVERA TEORETSKE SPREMNOSTI

Teoretska spremnost sudija i delegata proverava se popunjavanjem testa od 20.pitanja.

 

Sudije i delegati su u obavezi da na račun FS Jablaničkog okruga uplate utvrđeni iznos seminara sa naznakom „ članarina za seminar „ i da prilože dokaz o uplati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

Prijavljivanje sudija i delegata do 16 časova uz predaju lekarskih pregleda i dokaza o uplati kotizacije za seminar i to:

 • Delegati 1500,00 dinara
 • Sudije 2000,00 dinara

UPLATE VRŠITI NA ŽIRO-RAČUN FS JABLANIČKOG OKRUGA  105-0000002275914-20 (AIK banka)

(Primer uplatnice za sudije)

primer uplatnice za sudije

(Primer uplatnice za delegate)

primer uplatnice za delegate

SATNICA SEMINARA

 

06.03.2020.godine sa početkom od 16:00 časova.

 

Otvaranje seminara……………………………………………..16:00h

Teme za sve učesnike seminara :

 • Uočeni nedostaci u suđenju utakmica, obaveze sudija sa ciljem eliminisanja evidentiranih propusta ……………………………….16:15h
 • Uočeni nedostaci u obavljanju delegatske dužnosti,obaveze delegata sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka………………….16:45h

 

Polaganje teoretskog dela seminara……………………..16:45h

Provera fizičke spremnosti sudija …………………………16:45h

Teme za delegate:

 • Osnovni principi u vršenju delegatske dužnosti,upustvo u vršenju dužnosti, Pravilnik o fudbalskim takmičenjima …………..17:30h
 • Upustvo o ocenjivanju sudija,izveštaj o kontroli suđenja,obaveze delegata na utakmicama u rangu takmičenja FSJO…………17:30h

 

Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara………….18:00h

 

Službena lica sudije na listi JOL i MFL koji se pozivaju na seminar:

 1. Bojan Stojanović
 2. Stefan Grozdanović
 3. Milan Trajković
 4. Aleksandar P. Đorđević
 5. Danijel Tasić
 6. Aleksandar Petrović
 7. Vladimir Jovanović
 8. Viktor Tasić
 9. Milan Kocić
 10. Nenad Cvetanović
 11. Dalibor Veličković
 12. Žarko Dimitrijević
 13. Marko Tasić
 14. Dušan Jovanović
 15. Nikola Kocić
 16. MarijaĐorđević
 17. Matija Đorđević
 18. Luka Stojičić
 19. Pavle Vlatković
 20. Nikola Antić
 21. Božidar Pešić
 22. Ljubiša Bošković
 23. Mihajlo Stojanović
 24. Nikola Stamenković
 25. Jovana Milenković
 26. Monika Grujić
 27. Strahinja Petrović
 28. Dušan Dimitrijević
 29. Aleksandar Marjanović
 30. Aleksandar D. Đorđević
 31. Teodora Janjić
 32. Jovan Stevanović
 33. Sonja Stojanović
 34. Selena Filipović
 35. Maja Bogdanović
 36. Jovana Marjanović
 37. Marko Stanković
 38. Aleksandar Petrović
 39. Miloš Stojanović
 40. Momčilović Dalibor
 41. Đokić Goran
 42. Filip Miljković
 43. Milan Mladenović
 44. Milena Ristić
 45. Milica Branković
 46. Miona Živković
 47. Miljan Milenković
 48. Nemanja Marinković
 49. Nikola Stojiljković
 50. Vasilije Mladenović
 51. Veljko Jović
 52. Nikola Jovanović
 53. Nemanja Jović
 54. Nikola D. Stojiljković
 55. Mihajlo Andrejević
 56. Stefan Janković
 57. Danilo Spasić
 58. Nikola Milošević
 59. Darko Nikolić
 60. Lazar Cvetković
 61. Ilija Zarić
 62. Nemanja Krstić
 63. Jovan Stevanović
 64. Nemanja Stamenković
 65. Žunić Marko
 66. Krstić Ljubiša
 67. Nikolić Vladica
 68. Stojković Aleksandar
 69. Đorđevižć S. Aleksandar
 70. Stojilković Miloš

 

Službena lica delegati na listi JOL koji se pozivaju na seminar:

 

INSTRUKOTRI:

 1. Kostić Bojan – SSOS GFS Leskovac
 2. Kostić Marko – SSOS GFS Leskovac
 3. Veljković Borivoje – SSOS GFS Leskovac
 4. Đorđević Miodrag – SSOS FSO Vlasotince
 5. Stanković Branislav– SSOS GFS Leskovac
 6. Nikolić Marko – SSOS GFS Leskovac
 7. Jović Žarko – SSOS GFS Leskovac
 8. Krstić Milan – SSOS GFS Leskovac
 9. Terzić Srboljub – SSOS FSO Vlasotince
 10. Cvetković Perica – SSOS GFS Leskovac
 11. Savić Jovica – SSOS GFS Leskovac

SPORTSKI RADNICI:

 1. Stanković Milorad – GFS Leskvoac
 2. Stanković Jovica – GFS Leskvoac
 3. Živković Zvonko – GFS Leskvoac
 4. Minić Srbislav – GFS Leskvoac
 5. Tomić Goran– GFS Leskvoac
 6. Janković Milivoje – OFS Lebane
 7. Milenković Ivan – GFS Leskovac
 8. Pešić Dragan – GFS Leskovac
 9. Stojanović Ivan – GFS Leskovac
 10. Jovanović Zoran – GFS Leskovac
 11. Đokić Vladimir – GFS Leskovac
 12. Marjanović Jovan – GFS Leskovac
 13. Stanković Radovan – OFS Vlasotince
 14. Gurunović Vladislav – OFS Vlasotice
 15. Đurović Marko – GFS Leskovac

 

Službena lica delegati na listi MFL  koji se pozivaju na seminar:

INSTRUKOTRI:

 1. Stojanović Zvezdan – SSOS GFS Leskovac
 2. Stojiljković Goran – SSOS GFS Leskovac
 3. Stojanović Igor – SSOS OFS Lebane

SPORTSKI RADNICI:

 1. Stojanović Nenad – GFS Leskovac
 2. Branković Slavoljub GFS Leskovac
 3. Stojković Nenad – GFS Leskovac
 4. Stojanović Zoran – GFS Leskovac
 5. Micaković Saša – GFS Leskovac
 6. Simonović Saša – GFS Leskovac
 7. Stojanović Miroslav – GFS Leskovac
 8. Petković Miljan – GFS Leskovac
 9. Cvetković Ivica – OFS Vlasotince
 10. Stojiljković Dragan – GFS Leskovac
 11. Ilić Goran – GFS Leskovac