Seminar za službena lica FS Jablaničkog okruga

Na prvoj sednici Izvšnog odbora Fudbalskog saveza Jablaničkog okuga donešena je odluka da se seminar za službena lica Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga sudija i delegata, održi 11.03.2016.godine (Petak) sa početkom od 14:00 časova u prostorijama DOM-a učenika u Leskovcu.

PLAN I PROGRAM SEMINARA ZA PROLEĆNI DEO TAKMIČARSKE SEZONE 2015/2016.godine

            Seminar se organizuje u cilju priprema sudija i delegata Jablaničke okružne lige i Međuopštinske fudbalske lige za prolećni deo takmičarske 2015/2016.godine shodno odluci Izvršnog odbora SSOS FSJO donetoj na redovnoj sednici održanoj dana 16.02.2015.godine. Seminar će biti jednodnevni sa sudijama i delegatima.

CILJ SEMINARA 

 1. Analiza suđenja jesenjeg dela prvenstva
 2. Jedinstvena primena Pravila Fudbalske lige
 3. Provera pripremljenosti za obavljanje službene dužnosti na utakmicama Jablaničke okružne lige i Međuopštinske fudbalske lige lige i to:
  1. Zdravstvene sposobnosti
  2. Teoretske sposobnosti
  3. Fizičke spremnosti
 4. Instrukcije za prolećni deo prvenstva

KOMISIJE SEMINARA

RUKOVODSTVO SEMINARA

 1. Đuričić Vladimir – Predsednik SSOS FSJO
 2. Milenković Aleksandar – Predsednik tahničke komisije SSOS FSJO
 3. Cvetković Predrag
 4. Petković Aleksandar
 5. Nedeljković Goran – Komesar za takmičenje Jablaničke okružne lige
 6. Marjanović Miroslav – Komesar za takmičenje Međuopštinske fudbalske lige

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU PROVERU

 1. dr. Minić Srđan
 2. Mihajlović Marko

KOMISIJA ZA PROVERU TEORETSKE SPREMNOSTI SUDIJA I DELEGATA

 1. Jovanović Zoran
 2. Đokić Goran
 3. Miljković Aleksandar

KOMISIJA ZA PROVERU FIZIČKE SPREMNOSTI SUDIJA

 1. Kocić Igor – Predsednik komisije
 2. Mitić Milan – Član
 3.  Cvetković Marko – Član
 4.  Jovanović Marko – Član

LEKARSKI PREGLEDI

            Sudije su dužne da izvrše zdravstvene preglede u svojoj sportskoj ambulanti i na dostavljenom obrascu (u prilogu) da se unesu rezultati o zdravstvenoj sposobnosti uz potpis lekara i overu zdravstvene ustanove

PROVERA FIZIČKE SPREMNOSTI

Test 1.

 • 6×40 metara sprinta, pauza 90 sekundi (hodati vraćajući se na start)
 • Sudija trči 6,4 sekunde
 • Sudija žena trči 6,8 sekunde

Test 2.

 • Sudija trči (20x) 150 metara za 30 sekundi

(hoda 50 metara-40 sekundi)

 • Sudija žena trči (20x) 150 metara za 35 sekundi

(hoda 50 metara-45 sekundi)

PROVERA TEORETSKE SPREMNOSTI

Teoretska spremnost sudija i delegata proverava se popunavanjem testa od 24. pitanja.

Otvaranje seminara…………………………………………………….    14:15h

Teme za sve učesnike seminara:

 • Uočeni nedostaci u suđenju utakmica obaveze sudija sa ciljem eliminisanja evidentiranih propusta………………………………………………………… 14:30h
 • Uočeni nedostaci u obavljanju delegatske dužnosti, obaveze delegata sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka……………………….. 14:45h

Polaganje teoretskog dela seminara……………………………..     15:00h

Provera fizičke spremnosti sudija………………………………….   16:00h

Teme za delegate:

 • Osnovni principi u vrđenju delegatske dužnosti, uputstvo u vrđenju dužnosti, Pravilnik o fudbalskim takmičenjima…………………………………… 16:00h
 • Uputstvo o ocenjivanju sudija, izveštaj o kontroli suđenja,obaveze delegata na utakmicama u rangu takmičenja FSJO…………………. 16:30h

Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara…………………     17:30h

Sudije i delegati su u obavezi da na račun FS Jablaničkog okruga uplate utvrđeni iznos za seminar sa naznakom ,,članarina za seminar’’ i da prilože dokaz o uplati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

 • Delegati 1500,oo dinara
 • Sudije    2000,oo dinara

Žiro račun FS Jablničkog Okruga 180-7161210041527-66 (Alfa banka)