Seminar za trenera za dobijanje “C” licence

Otvoren je konkurs za sticanje UEFA “C” licence, organizator seminara FS Jablaničkog Okruga.

Seminar će se održati 06.08.2016.godine sa početkom od 09:00 časova u prostorijama GFS Leskovac.

Zbog velike zainteresovanovsti upis kandidata za seminar se produžava do dana polaganja

Svi zainteresovani kandidati dokumentacijuz mogu dostaviti najkasnije do 01.08.2016.godine u prostorijama FS Jablaničkog Okruga radnim danima od 09 do 15 časova.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu:

1) Prijava  ——- PDF  (ovde skinuti).

2) Sportska biografija ——- PDF  (ovde skinuti).

3) Izvod iz matične knjige rođenih

4) Diplomu završene škole (najmanje srednje škole – original na uvid)

5) Potvrda o formularu o igračkoj karjeri za 3 godine  ——- PDF  (ovde skinuti).

6) Zdravstveno uverenje (ne starije od šest meseci)

7) Potvrda suda da se protiv vas ne vodi istražni postupak.

8) Dve slike.

9) Uplatnica u iznosti od 15000,00 dinara (na uvid).

Uplatu za sticanje UEFA “C” Licence izvršiti na žiro-račun FS Jablaničkog okruga: 180-7161210041527-66 (Alfa banka)

Za sve dodatne informacije doći lične u prostorijama FS Jablaničkog ili na telefon 060 45 40 211 

 

UEFA “C” LICENCA

-PLAN I PROGRAM RADA –

 

VREME 10:00 – 11:00
  Prijavljivanjekandidata
VREME 11:00 – 12:30
TEMA Pravilafudbalskeigre
PREDAVAČ
VREME 12:30 – 14:00
TEMA Procesobukeiusavršavanja u uzrasnomperiodu od 8 – 18. god.
PREDAVAČ Prof.drZoran Milanović
VREME 14:00 – 15:30
TEMA Vrsteiprincipitreninga
PREDAVAČ Prof.dr Zoran Milanović
VREME 15:30 – 17:00
TEMA Osnovnipojmovi u taktici – taktikaodbraneinapada
PREDAVAČ Prof.dr Zoran Milanović
VREME 17:00 – 18:30
TEMA Ofanzivniidefanzivniaspektigre u odnosima od 1 na 1 do 4 na 4 (praktičnideo)
PREDAVAČ Prof.dr Zoran Milanović

images