“STOP SEMINAR” službenih lica i delegata JOL i MFL FSJO

“STOP SEMINAR” za službena lica (sudije i delegate) koji su na listi Jablaničke Okružne i Međuopštinske fudblske lige održaće se 18.05.2018.godine (PETAK) u prostorijama GFS Leskovac, za sudije seminar počinje od 17:30 sati, dok za delegate počinje od 18:30 sati.

Prisustvo na “STOP SEMINARU” je OBAVEZNO.