VAŽNO OBAVEŠTENJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Pojašnjenje člana 17. stav.3 tačka. 11. propozicija o takmičenju Jablaničke Okružne i Međuopštinske fudbalske lige.

Medicinskim osobljem se smatra:

– Lekar ili medicinski tehničar ( sa licencim komore zdravstvenih radnika, diplomom medicinskog fakulteta ili diplomom srednje škole bez obzira na zvanje koje ima (medicinski tehničar,stomatolog,farmaceut,laboran….itd). Uslov je da ima odgovorajući dokument o zvanju-diplome ili kopiju i važeću ličnu kartu na osnovu koje će delegat pre početka utakmice utvrditi identitet medicinskoj osoblja koje obavlja dužnost medicinskog osovlja na utakmici,

– Prisustvo medicinskog osoblja je obavezno tokom čitave utakmice, sve do završetka zapisnika utakmice,  dužnost delegata je da konstatuje u zapisniku da je medicinsko osoblje bilo prisutno tokom čitave utakmice kao i podatke o medicinskoj osobi koja je bila dežurna na utakmici.

 

Komesar za takmičenje Jablanilke Okružne lige i Međuopštinske fudbalske lige

Nedeljković Goran s.r, Marjanović Miroslav s.r