Nacrt Statuta OFS Lebane

Izvršni odbor OFS Lebane je na sednici odžanoj 07.03.2022.godine u Lebanu u skladu sa važećim Statuom  jednoglasno je usvojio nacrt novog Statuta koji je usaglašen sa Statuom FSS , FS RIS i FSJO.

Ovim putam se nacrt Statuta OFS Lebane  stavlja na javnu raspravu.

NACRT STATUTA OFS Lebane