PLAN I PROGRAM SEMINARA ZA Prolećni DEO TAKMIČARSKE SEZONE 2021/22.GOD

PLAN I PROGRAM SEMINARA

ZA PROLEĆNI  DEO TAKMIČARSKE SEZONE 2021/22.GOD

Seminar se organizuje u cilju priprema sudija i delegata Jablaničke Okružne lige i Međuopštinske lige za prolećni deo takmičarske sezone 2021/22.godine shodno odluci Tehničke komisije SSOS FSJO. Seminar će biti jednodnevni sa sudijama i delegatima i isti će se održati 25.02.2022.godine sa početkom od 16:00h u prostorijama GFS Leskovac.

CILJ SEMINARA

 • Jedinstvena primana Pravila Fudbalske Igre i Revizija pravila.
 • Propozicije takmičenja 2021/2022 godine.
 • Provera pripremljenosti za obavljanje službene dužnosti na utakmicama Jablaničke okružne lige i Međuopštinske fudbalske lige i to:
 • Zdravstvena sposobnost
 • Teoretska sposobnost
 • Fizička sposobnost

KOMISIJE SEMINARA

RUKOVODSTVO SEMINARA:

 • Starčević Saša
 • Milenković Aleksandar
 • Kocić Igor
 • Cvetković Predrag

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU PROVERU

 1. dr Minić Srdjan

 

KOMISIJA ZA PROVERU TEORETSKE SPREMNOSTI SUDIJA I DELEGATA

 1. Milenković Aleksandar
 2. Kocić Igor
 3. Cvetković Predrag

KOMISIJA ZA PROVERU FIZIČKE SPREMNOSTI SUDIJA

 1. Mitić Milan
 2. Cvetković Jelena

LEKARSKI PREGLED

Sudije su dužne da izvrše zdravstvene preglede u svojoj sportskoj ambulanti i na dostavljenom obrascu (u prilogu) da se unese rezultati o zdravstvenoj sposobnosti uz potpis lekara i overu zdravstvene ustanove.

 

PROVERA FIZIČKE SPREMNOSTI

Test 1.

 • 6×40 metara sprinta,pauza 60 sekundi ((hodati vraćajući se na start)
 • Sudija trči 6,2 sekunde
 • Sudija žena trči 6,4 sekunde

Test 2.

 • Sudija trči 40×75 metara za 15.sekundi,pauza (hodati 25.metara za 22.sekundi)
 • Sudija žena trči 40×75 metara za 18.sekundi,pauza (hodati 25.metara za 28 sekundi).

 

PROVERA TEORETSKE SPREMNOSTI

Teoretska spremnost sudija i delegata proverava se popunjavanjem testa od 20.pitanja.

Sudije i delegati su u obavezi da na račun FS Jablaničkog okruga uplate utvrđeni iznos seminara sa naznakom „ članarina za seminar „ i da prilože dokaz o uplati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

 

SATNICA SEMINARA

23.02.2022.godine sa početkom od 16:00 časova.

 

Otvaranje seminara……………………………………………..16:00h

Teme za sve učesnike seminara :

 • Uočeni nedostaci u suđenju utakmica, obaveze sudija sa ciljem eliminisanja evidentiranih propusta ……………………………….16:30h
 • Uočeni nedostaci u obavljanju delegatske dužnosti, obaveze delegata sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka………………….18:00h

–       Izmene i dopune Pravila Fudbalske Igre 2021/22

Polaganje teoretskog dela seminara……………………..17:00h

Provera fizičke spremnosti sudija …………………………18:00h

Teme za delegate:

 • Osnovni principi u vršenju delegatske dužnosti, upustvo u vršenju dužnosti, Pravilnik o fudbalskim takmičenjima …………..17:00h
 • Upustvo o ocenjivanju sudija, izveštaj o kontroli suđenja, obaveze delegata na utakmicama u rangu takmičenja FSJO…………17:30h

Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara………….19:30

 • Delegati 1500,00 dinara
 • Sudije 2000,00 dinara

UPLATE VRŠITI NA ŽIRO-RAČUN FS JABLANIČKOG OKRUGA  105-0000002275914-20 (AIK banka)

(Primer uplatnice za sudije)

primer uplatnice za sudije

(Primer uplatnice za delegate)

primer uplatnice za delegate